Positieve en natuurlijke opvoeding en training - laura@shiinu.be - 0477/333.484 - Gratis levering & verzending t.e.m. 5 april: code 'corona'

Partners

'Werken’, aangeboden op het niveau en de interesse van elk individu, kan sterk bijdragen tot de zelfrealisatie en positief zelfbewustzijn van de gebruikers. Belangrijk in de atelierwerking is dat het werk kan gebeuren in een aangepast werkklimaat, waar elke gebruiker de kans heeft om op zijn/haar tempo en met zijn/haar mogelijkheden te werken. Daarnaast wordt er gestreefd om de gebruikers zo zelfstandig mogelijk te laten werken, eventueel met de nodige aanpassingen en/of hulpmiddelen, zodat de kwaliteit van de geleverde arbeid voldoende hoog is. Het pedagogisch aspect blijft ook in de ateliers een belangrijk gegeven.

 

Mekanders vzw

De touwen en keramieken eet- en drinkkommen van SHIINU worden handgemaakt door mezelf en Mekanders vzw uit Turnhout en Arendonk. Binnen een huiselijke, kameraadschappelijke sfeer bieden zij zinvolle dagbesteding aan mensen die omwille van een beperking niet terecht kunnen in het normale arbeidscircuit. Zij maken ook de labels voor SHIINU klaar.

 

' t Twijgje vzw

't Twijgje is een activiteitencentrum in Turnhout voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dagelijks nemen ze deel aan één van de verschillende ateliers. Zij maken in hun textielatelier de kussenbotjes voor SHIINU.

 

Muylenberg vzw

Muylenberg in Turnhout biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. Zij maken in hun textielatelier kussens voor SHIINU.

 

Ben of ken jij een mogelijke partner om mee samen te werken? Laat het mij weten! Dan bekijken we de mogelijkheden!