Steenweg op Baarle-Hertog 111, 2300 Turnhout | Gratis levering & verzending vanaf €60

Deze overtuigingen maken of kraken de band met jouw hond

Ken je dat gevoel: adviezen krijgen waarvan je denkt what the F of waar je over twijfelt omdat ze niet goed voelen?

Je hebt ongetwijfeld al heel wat adviezen gekregen om je te helpen met de opvoeding en training van jouw hond. Je krijgt ze (ongevraagd) van iemand die je kent, random op straat of je hebt ze overgenomen van een klassieke hondenschool of -trainer. Je twijfelt even, of niet. Je wilt het beste voor jouw hond en het is niet altijd even duidelijk wat wel of niet oké is voor hem.

Hondencoach Turnhout - SHIINU

I feel you. Veel van onderstaande adviezen kreeg ik ook toen ik mijn eerste pup had. Aiko, een Shiba Inu, leerde ik van bij de start met de harde hand aanpakken, "anders zou die snel over mij lopen". Ik toen, hondenleek van 22 jaar, wist niet beter. Maar dat voelde écht niet goed aan! Ik zag mezelf helemaal niet als méér dan mijn hond en wilde al helemaal geen straf of pijn toedienen... Na al die jaren kan ik zeggen: I know much better. Overtuiging of niet, je kunt echt wel lief en zacht zijn naar honden toe zonder dat ze over jou beginnen lopen of veranderen in evil monsters die zich belangrijker achten dan jij... Het zit 'm allemaal in de visie en aanpak.

Mijn doel is om deze hiërarchische mindset de wereld uit te helpen. Want het is mijn missie om het welzijn van jouw hond te optimaliseren en de relatie tussen jou en jouw hond te versterken vanuit een positieve mindset! Bij honden draait het allemaal om veiligheid, vertrouwen en respect. Bovendien hebben honden ook hun eigen taal die jij kunt leren begrijpen.

Veel gedragsklachten ontstaan vanuit een aanpak die niet past bij de behoeften van jouw hond of een onduidelijke structuur.

Of je akkoord bent of niet, hangt af van hoe jij jezelf ziet, wat jouw doelen en verwachtingen zijn met jouw hond en hoeveel tijd en energie je in jouw hond wilt investeren... Vermits je op mijn website terecht bent gekomen, ga ik er van uit dat jij je, deels of helemaal, kunt vinden in mijn visie. Of zoekende bent naar hoe het ook anders kan. Althans, dat hoop ik! ;-)

Ik licht je toe welke overtuigingen oud en achterhaald zijn, hoe jij je als natuurlijke leider kunt opstellen en respect en vertrouwen kunt tonen en krijgen van jouw hond.

Hondencoach Turnhout - SHIINU

Een overzicht:

  "Laat jouw hond elke dag opnieuw weten dat hij in het gezin de laagste in rang is.”

  • Jouw hond is een sociaal roedeldier en zodanig gedomesticeerd tot een een volwaardig gezinslid. Hij beziet zichzelf, of de anderen, niet als meer of minder en zal er alles aan doen om de balans te bewaren en met jou samen te werken. Als jij jezelf en je gezin boven jouw hond stelt, zegt dat meer over jouw mentaliteit dan die van jouw hond.

  "Laat een puppy janken, zo leert hij dat hij geen aandacht mag opeisen."

  • Dit is net hetzelfde als bij baby's. Ze hebben nog de warmte en veiligheid nodig van hun ouder. Je leert jouw hond stap voor stap alleen zijn, niet meteen enkele uren. Zo creëer je geen vertrouwen, maar juist een gevoel van onveiligheid en angst om alleen te zijn... Bovendien, als jouw hond jankt kan dat een onderliggende reden hebben vb. hij heeft pijn, voelt zich eenzaam, moet hij pipi/kaka doen, ... Laat hem dus niet zomaar janken en kijk naar de oorzaak of wat zijn behoefte is op dat moment, en ga daar op in.

   "Honden moeten buiten slapen, vanachter in de tuin. Dat is hun plaats."

   • Een hond is een sociaal roedeldier en dus een volwaardig gezinslid. Hij mag echt wel binnen slapen. Waar hij slaapt, kies je zelf. Best een plaats waar hij zelf ook graag ligt en tot rust kan komen. Dat mag zelfs bij jou, als jij je daar goed bij voelt.

    "Geef je hond geen vrije toegang door het hele huis. Dit privilege is voorbehouden aan de rest van de gezinsleden, omdat zij hoger in rang zijn dan de hond."

    • Jouw hond denkt niet in rangorde en hiërarchie. Ieder heeft binnen de roedel zijn taak. Balans en veiligheid zijn één van de belangrijkste zaken waar jouw hond mee bezig is, niet met boven of onder jou staan. Het huis is het 'hol' van de roedel en dus van iedereen.

    "Geef je hond pas eten als iedereen gegeten heeft. Ranghogeren eten altijd als eerste."

    • Je geeft jouw hond best eten na de wandeling. Eerst bewegen ('jagen') dan eten. Hiermee vermijd je ook een mogelijk maagtorsie. Je mag gerust tegelijk met jezelf eten geven, voor of na jou. Wat voor jou het beste uitkomt. Niet omdat jij als belangrijkste eerst moet eten.

    "Begroet bij thuiskomst jouw huisgenoten eerst en de hond als laatste. De ranghogere wordt als eerste begroet, de ranglagere als laatste."

    • Jouw hond wacht op jou tot je thuiskomt, misschien zelfs een hele dag. Uiteraard is hij heel enthousiast en blij je te zien. Geef hem de waardering die hij verdient en begroet hem! Dat hoeft niet als laatste te zijn. Hij zal zich niet belangrijker achten dan jouw gezinsleden omdat hij als eerste begroeting krijgt. Als het enthousiasme overdreven is, kan je wachten tot hij rustig is om hem te begroeten.

     "Loop altijd voorop. Laat hem nooit de wandeling bepalen."

     • Honden zijn niet gemaakt om netjes aan de lijn te wandelen op ons tempo. Ze hebben instincten en behoeften die anders zijn dan ons. Door deze niet te erkennen, ga je een gespannen wandeling/hond creëren. Een ontspannen wandeling op jouw tempo moet je dus aanleren. Laat jouw hond eens de wandeling bepalen zonder hem te verdenken dat hij de baas wilt zijn en laat jouw hond snuffelen. Trekt jouw hond aan de leiband en wil je dit afleren op een positieve manier? Dan is deze bootcamp wat je zoekt.

     "Gebruik een stekel of wurghalsband (stropketting) en een stevige ruk aan de leiband om het trekken af te leren."

     • Hulpmiddelen zijn er om jou te helpen, niet om jouw hond te helpen. Zijn huid, hals- en nekwervels kunnen hierdoor ernstig beschadigd worden. In deze blog lees je wat de gevolgen kunnen zijn van trekken aan de leiband.

     "Laat hem nooit als eerste door een deur gaan of een ruimte betreden. De roedelleider gaat voorop en de ranglagere volgt."

     • Tenzij het voor de veiligheid belangrijk is, is het echt niet nodig om vanuit de gedachte "ik ben belangrijker"" als eerste door de deur te lopen. Jouw hond zal echt niet over jou beginnen lopen als je dit toelaat.

      "Aai of speel niet met je hond als hij jou daartoe wil dwingen. Hij commandeert jou aandacht aan hem te schenken en dicht zichzelf hiermee een ranghogere positie toe."

      • Als jouw hond om aandacht en/of spel komt vragen, wil dat meestal zeggen dat hij er nood aan heeft. Denk eens na: heb je hem al aandacht gegeven vandaag? Was het voldoende voor hem of enkel voor jou? Is het de juiste aandacht geweest? Kijk altijd naar de behoefte van jouw hond en stem je daar op af. Door in te gaan op zijn uitnodiging, ga je in op zijn gevoel en versterk je jullie relatie.
       Sidenote: sommige honden kennen geen remmingen. Vraag privécoaching aan als je jouw hond duidelijke(re) grenzen wilt aanleren op een positieve manier.

       "Ga nooit op de grond liggen, maar houd je gezicht altijd hoger dan de kop van je hond. Een ranghogere neemt letterlijk nooit een lagere positie in dan een ranglagere."

       • Ik nodig je uit: ga een week lang 's avonds elke dag 10 minuten op je rug op de grond liggen met jouw hond in de buurt. Kijk wat er gebeurt. Valt jouw hond je aan of krijg je een uitnodiging om te spelen?

        "Roep je hond altijd bij jou en loop nooit zelf op je hond af. Een ranghogere loopt nooit naar een ranglagere toe, maar altijd andersom."

        • Sommige honden, vb. Shiba Inu's, hebben een hoog F*you gehalte. Als zij niet naar je willen komen, dan kan je daar blijven staan roepen en tieren, dat zal jouw hond net meer overtuigen om niet naar jou te komen. Pas je techniek aan door het vb. het commando 'zit' en 'blijf' te zeggen om naar hem toe te gaan. Jouw hond zal zich niet belangrijker achten dan jij en je hebt toch op een positieve manier de situatie kunnen ombuigen. Dubbele win.

         "Om jouw hond naar je te laten luisteren, pak je hem bij zijn nekvel en schud je hem goed door mekaar."

         • Dat is pure mishandeling en schaadt de relatie met jouw hond op extreme wijze. Honden gebruiken deze techniek om hun prooi dood te schudden. Enough said.

          "Om jouw hond te doen stoppen met blaffen, moet je zijn bek dichtknijpen en bij zijn nekvel pakken, zo zal die luisteren."

          • Blaffen is een natuurlijke manier van communiceren. Denk eens na: waarom blaft jouw hond? Ga op zoek naar de oorzaak. Jouw hond zal zich zo meer begrepen voelen en jullie relatie zal versterken.

           "Om jouw hond zindelijk te maken, moet je hem bij de nekvel pakken en met zijn neus in zijn urine/uitwerpselen duwen."

           • Dat is pure mishandeling. Een kind dat pipi doet in bed, ga je ook niets bijleren door met zijn gezicht in de matras te duwen of tegen te roepen... Niemand, ook honden niet, bevuilt met plezier zijn eigen leefomgeving. Stap voor stap aanleren waar het wel kan/mag is de manier. Ongelukjes kunnen gebeuren. Kijk dan steeds naar de oorzaak. Misschien is er iets medisch aan de hand...

            "De roedelleider mag ondergeschikten laten zitten, staan en liggen waar en wanneer hij wilt, hij eet als eerste en geeft aan wanneer hoelang en waarheen de wandeling gebeurt."

            • Als iemand het belangrijk vindt om macht uit te oefenen over een ander wezen, zegt dat meer over zijn egocentrische mentaliteit dan over zijn leiderschapskills. Een natuurlijke leider zorgt ervoor dat het team, de roedel, het gezin, in balans blijft, hun welzijn voorop staat en de tevredenheid hoog ligt. Vb. als jouw hond op een plaats in huis wilt liggen, en jij bepaalt dat dat niet mag for no reason en je jaagt hem weg omdat jij de baas wilt zijn, dan ben je niet goed bezig. Jouw hond dingen ontzeggen of ontnemen vanuit ego, is pestgedrag.

            "Als baas moet je het eten van jouw hond kunnen wegnemen, zonder dat hij agressie vertoont. Jij bent hoger in rang dus jij mag dit bepalen."

            • Voor jouw hond geldt: gegeven = gegeven. Eten mag verdedigd worden want het is een primaire levensbehoefte. Als je dus het eten van jouw hond vanuit rangorde wilt wegnemen, zonder dat hij er iets van mag zeggen, dan creëer je baknijd. Leer jouw hond dat je geen bedreiging vormt door iets anders lekkers in de plaats te geven.

            ... en zo kan ik eigenlijk nog wel eventjes doorgaan. ;-)

            Heb jij begeleiding nodig in de opvoeding/training van jouw hond en verkies je een positieve manier?

            Wil jij jouw hond beter leren begrijpen, stress verminderen en jullie relatie versterken o.b.v. vertrouwen en respect?

            Hondencoach Turnhout - SHIINU

             

            Groetjes, Laura
            PS: deel deze blog met andere hondeneigenaren en verspreid mee deze visie!
            Hondencoach SHIINU